PRIVACYVERKLARING SUUK6 AlgemeenHet is vanzelfsprekend dat SUUK6 de privacy van de gebruikers respecteert wanneer u de SUUK6 website bezoekt. Deze privacyverklaring vormt samen met de gebruiksvoorwaarden de basis voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens en geeft uitleg over de gegevens die wij verzamelen en hoe wij deze gegevens zullen gebruiken. Deze verklaring informeert u tevens hoe u uw persoonlijke herkenbare gegevens via onze website https://www.suuk6,nl kunt verifiëren op accuraatheid.  GegevensTenzij u er vrijwillig mee instemt, zullen wij wanneer u de website van SUUK6 bezoekt geen persoonlijk herkenbare gegevens over u (zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) verzamelen. Wel bewaren wij registratie van de correspondentie als u contact met ons opneemt. Door het verstrekken van uw persoonlijk herkenbare gegevens kunnen wij u via onze SUUK6 website informeren over onze diensten. Het niet verstrekken van uw persoonlijk herkenbare gegevens zal uiteraard geen materiële consequenties tot gevolg hebben, maar het zal dan voor u niet mogelijk zijn om informatie te ontvangen die wij aanbieden via onze website. SUUK6 zal de door u verstrekte persoonlijke gegevens bewaren en behandelen ten einde uw wensen te begrijpen, ter verbetering van de SUUK6 diensten en ten einde contact met u te maken. SUUK6 zal uw persoonlijk herkenbare gegevens niet verstrekken of verkopen aan andere organisaties die uw gegevens zonder uw toestemming willen gebruiken. SUUK6 garandeert u dat de door u verstrekte gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld en dat zij door middel van zeer strenge veiligheidsmaatregelen zorg draagt dat uw persoonlijk herkenbare gegevens beschermd worden tegen verlies, misbruik of wijziging. SUUK6 garandeert u dat organisaties en samenwerkende partners van SUUK6 die toegang tot uw persoonlijk herkenbare gegevens hebben, uw gegevens vertrouwelijk behandelen en niet het recht hebben uw gegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het verlenen van SUUK6 services. CookiesTijdens het bekijken van één van onze websites zullen mogelijk “cookies” worden opgeslagen. Cookies zijn kleine software gegevens die door uw browser (bijv. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, Firefox) op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Deze cookies zijn volledig anoniem en bevatten geen persoonlijke gegevens. De meeste internet browsers stellen u in staat om cookies van de harde schijf van uw computer te verwijderen, te blokkeren of een waarschuwing te geven voordat een cookie wordt opgeslagen. Voor informatie hierover adviseren wij u uw browser instructies of de help functie te raadplegen.Op geen enkele wijze wordt er spionage-tekst geïnstalleerd of gebruikt om op uw computer opgeslagen gegevens en informatie te verkrijgen.Als u geen cookies wilt gebruiken, is het mogelijk dat u niet volledig van alle functionaliteiten van deze website gebruik kunt maken. GegevensgebruikDe geanonimiseerde gegevens die worden bewaard als u onze website via cookies gebruikt, kunnen voor analyse doeleinden en voor het optimaliseren van de website worden gebruikt en worden niet verkocht of doorgegeven aan derden. SUUK6 gebruikt uw persoonlijke gegevens conform deze bepalingen omtrent gegevensbescherming en speelt uw gegevens niet door aan derden. Behalve in het geval dat u toegestemd heeft met het doorgeven van gegevens aan ondernemingen die niet aan SUUK6 verbonden zijn of als SUUK6 hiertoe wettelijk, van overheidswege of door een gerechtshof verplicht is. Bovendien in die gevallen dat SUUK6 zich door andere dienstverlenende bedrijven laat ondersteunen bij de gegevensverwerking, het beheer van de website of op een andere wijze, zoals bij het leveren van de door u bestelde producten en dienstverlening. Deze derden zijn verplicht dezelfde mate van veiligheid en gegevensbescherming toe te passen als SUUK6. KinderenSteeds meer kinderen maken gebruik van internet. De ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat hun kinderen geen gegevens met betrekking tot henzelf of hun ouders naar SUUK6 verzenden. Mocht er alsnog een overdracht van persoonlijke gegevens door kinderen naar SUUK6 plaatsvinden, dan verzoeken we de ouders contact op te nemen met SUUK6 zodat deze gegevens verwijderd worden. De verwijdering van de gegevens vindt vervolgens onmiddellijk plaats. VeiligheidDe doorgifte van gegevens via internet is helaas niet volledig veilig. SUUK6 werkt samen met dienstverleners en internetaanbieders die passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.SUUK6 geeft geen garantie voor de beveiliging van gegevens die u als gebruiker doorgeeft. Overdracht van gegevens is daarom voor eigen risico. Informatie- en herroepingsrechtVanzelfsprekend bent u vrij om SUUK6 te allen tijde, bijvoorbeeld in een e-mail, mee te delen dat uw gegevens in de toekomst niet voor contactopname met u gebruikt mogen worden. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om informatie over de verwerking van de gegevens op te vragen of een kopie van uw persoonlijke gegevens, die via onze website zijn verkregen, aan te vragen.Maak hiervoor gebruik van het contactformulier op de website of stuur een e-mail naar info@suuk6.nl SlotbepalingenDit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2018. 

een waardevolle investering  in jezelf

 Privacyverklaring Copyright Peter Pollé © All Rights Reserved.